Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - Salón AlexisPred objednaním vybraných svadobných šiat zákazník hradí minimálne 50% sumy (prípadne inak dohodou/ nato mu je vystavená faktúra, prípadne príjmový pokladničný doklad).
Pri odosielaní šiat Slovenskou poštou nesie náklady z toho vyplývajúce zákazník podľa aktuálne platného cenníka.


Obchodné podmienky - Salón AlexisV prípade hocijakých chyb šiat alebo nezodpovedajúcej kvalite ručenej predávajúcim je plná výška sumy vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet. Tovar nie je možné vrátiť, ak sa nejedná o reklamáciu. Pri zasielaní poštou je kvalita šiat nami vopred kontrolovaná a zaznamenaná fotodokumentáciou.


Obchodné podmienky - Salón AlexisDodacia doba šiat je maximálne 50 dní.